Новости

Све закључке комисије пронађите на овом линку.
Скините све законе и прописе у ПДФ формату.
Попис установа за стицање знања.
  На основу члана 3. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ („Службени гласник БиХ“,  број: 42/04), а у свези чланка 11. Упуте о основама и...
Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој сједници одржаној дана 30.3.2017. године у Сарајеву усвојила сљедећу: ИНСТРУКЦИЈУ О УСЛОВИМA ПОЛAГAНЈA ИСПИТA...
На основу члана 3. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 42/04), а у вези члана 11. Упутства о основама и критеријима континуиране...
 На основу Статута Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ (Усаглашени и прочишћени текст од 10. 3. 2006. г.) Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ на сједници...
 На основу члана 3. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ („Службени гласник БиХ“,  број: 42/04), а у свези члана 11. Упуте о основама и критеријима...
На основу члана 5. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ ("Службени гласник БиХ", број 42/04), Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној...
ЈАВНИ ПОЗИВ за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима израчуноводствене професије за испитне рокове мај и новембар 2017. године, а у складу са...
Одредбама члана 11. Упутства о основама и критеријумима континуиране професионалне едукације („Службени гласник БиХ“, број: 42/09 и 42/10) прописано је да се члановима...

Pages