Новости

Све закључке комисије пронађите на овом линку.
Скините све законе и прописе у ПДФ формату.
Попис установа за стицање знања.
На основу члана 3. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ („Службени гласник БиХ“,  број: 42/04), а у вези члана 11. Упуте о основама и критеријима...
У складу са одредбама чланова 3 и 7 тачка 7 Закона о рачуноводству и ревизији БиХ (Сл.гласник БиХ бр. 42/04), Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ објављује:ЈАВНИ...
На основу члана 5. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ („Службени гласник БиХ", број 42/04), Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на 80. сједници, дана...
На основу члана 5. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ („Службени гласник БиХ", број 42/04), Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници 13. 02....
У складу са одредбама чланова 3. и 7. тачка 7. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ (Сл.гласник БиХ бр. 42/04), Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ објављује:...
На основу члана 3. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ („Службени гласник БиХ“,  број: 42/04), а у вези члана 11. Упуте о основама и критеријима...
У складу са одредбама члана 1. под 1а, 1д; члана 2; члана  5. и 7. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ и МОС, Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ на својој...
На основу члана 5. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ ("Службени гласник БиХ", број 42/04), Комисија за рачуноводство  и ревизију БиХ је на сједници 06....
У складу са одредбама чланова 3 и 7 тачка 7 Закона о рачуноводству и ревизији БиХ (Сл. гласник БиХ бр. 42/04), Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ објављује:ЈАВНИ...
На основу Статута Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ (усаглашени пречишћени текст од 10.03.2006.г.) Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ на сједници одржаној...

Pages